Onderzoek

Onderzoek

Wil je inzicht in je persoonlijkheid, intelligentie, sterke/minder sterke kanten en interesses dan kan je kiezen voor een uitgebreid psychologisch onderzoek.

Een uitgebreid onderzoek

Bij het verzorgen van een gedegen psychologisch onderzoek is gebleken dat een aantal facetten in onze wijze van werken van bijzonder groot belang zijn. Het gaat hierbij om de volgende punten:

Een uitgebreid onderzoek

Kwaliteit

Het psychologisch onderzoek wordt uitsluitend verricht door “psychologen NIP” (psychologen die in het bezit zijn van een universitaire titel in de psychologie en een gedegen werkervaring hebben op het gebied waar zij voor ingezet worden).

Flexibiliteit

De onderzoeken kunnen betrekking hebben op verschillende doelen zoals competentie-onderzoek, loopbaanonderzoek, selectie-onderzoek, keurings- onderzoek, klinisch-onderzoek enz.

Maatwerk

Op basis van de combinatie van testgegevens, achtergrondinformatie en gespreksgegevens wordt een rapportage geschreven die de uniciteit van de cliënt in kaart brengt (geen standaard/gecomputeriseerde rapportage dus).

Snelheid

Nadat de testafname heeft plaatsgevonden ontvang je in 5 werkdagen de rapportage